Thông tin tài khoản
Cà phê Cherry Vĩnh Phúc
Địa chỉ            150 Ông Ích Khiêm -Thành Phố Đà Nẵng - Miền Trung, Việt Nam
Điện thoại Đăng ký thành viên để xem thông tin
Email cafecherryvinhphuc@gmail.com
Website http://cafecherry.zez.vn/
Người đại diện Đăng ký thành viên để xem thông tin
Xem thêm
Cafe Ấn Tượng
Địa chỉ            150 Ông Ích Khiêm -Thành Phố Đà Nẵng - Miền Trung, Việt Nam
Điện thoại Đăng ký thành viên để xem thông tin
Email antuongcoffee@yahoo.com.vn
Website www.antuong.vn
Người đại diện Đăng ký thành viên để xem thông tin
Xem thêm
Cà phê Copen
Địa chỉ            150 Ông Ích Khiêm -Thành Phố Đà Nẵng - Miền Trung, Việt Nam
Điện thoại Đăng ký thành viên để xem thông tin
Email office@copencoffee.com
Website http://cafecopen.zez.vn/
Người đại diện Đăng ký thành viên để xem thông tin
Xem thêm
Cà phê Góc Phố
Địa chỉ            150 Ông Ích Khiêm -Thành Phố Đà Nẵng - Miền Trung, Việt Nam
Điện thoại Đăng ký thành viên để xem thông tin
Email gocphotanbinh@yahoo.com.vn
Website http://cafegocpho.zez.vn/
Người đại diện Đăng ký thành viên để xem thông tin
Xem thêm
Quán Cafe Cherry
Địa chỉ            150 Ông Ích Khiêm -Thành Phố Đà Nẵng - Miền Trung, Việt Nam
Điện thoại Đăng ký thành viên để xem thông tin
Email cheery.tran@gmail.com
Website http://cherry.zez.vn/
Người đại diện Đăng ký thành viên để xem thông tin
Xem thêm
Cà phê Thu Hà
Địa chỉ            150 Ông Ích Khiêm -Thành Phố Đà Nẵng - Miền Trung, Việt Nam
Điện thoại Đăng ký thành viên để xem thông tin
Email pleiku@thuhacoffee.com.vn
Website http://cafethuha.zez.vn/
Người đại diện Đăng ký thành viên để xem thông tin
Xem thêm
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ HƯƠNG VIỆT
Địa chỉ            150 Ông Ích Khiêm -Thành Phố Đà Nẵng - Miền Trung, Việt Nam
Điện thoại Đăng ký thành viên để xem thông tin
Email saigongroup@ymail.com
Website http://cafehuongviet.zez.vn/
Người đại diện Đăng ký thành viên để xem thông tin
Xem thêm
Cà phê Lối Mòn
Địa chỉ            150 Ông Ích Khiêm -Thành Phố Đà Nẵng - Miền Trung, Việt Nam
Điện thoại Đăng ký thành viên để xem thông tin
Email cafeloimon@gmail.com
Website http://cafeloimon.zez.vn/
Người đại diện Đăng ký thành viên để xem thông tin
Xem thêm
Cà phê Nam Linh
Địa chỉ            150 Ông Ích Khiêm -Thành Phố Đà Nẵng - Miền Trung, Việt Nam
Điện thoại Đăng ký thành viên để xem thông tin
Email namthaihoacx@yahoo.com
Website http://caphenamlinh.orv.vn/
Người đại diện Đăng ký thành viên để xem thông tin
Xem thêm
Cafe Điểm Hẹn Mỹ Tho
Địa chỉ            150 Ông Ích Khiêm -Thành Phố Đà Nẵng - Miền Trung, Việt Nam
Điện thoại Đăng ký thành viên để xem thông tin
Email diemhencoffee@gmail.com
Website http://diemhencoffee.orv.vn/
Người đại diện Đăng ký thành viên để xem thông tin
Xem thêm
Cafe Tre Việt
Địa chỉ            150 Ông Ích Khiêm -Thành Phố Đà Nẵng - Miền Trung, Việt Nam
Điện thoại Đăng ký thành viên để xem thông tin
Email trevietcoffee2012@gmail.com
Website http://cafetrevietpt.orv.vn/
Người đại diện Đăng ký thành viên để xem thông tin
Xem thêm
Cà phê Cóc Pro
Địa chỉ            150 Ông Ích Khiêm -Thành Phố Đà Nẵng - Miền Trung, Việt Nam
Điện thoại Đăng ký thành viên để xem thông tin
Email hoada_at@yahoo.com
Website http://cocpro.orv.vn/
Người đại diện Đăng ký thành viên để xem thông tin
Xem thêm
Easy Talk coffee
Địa chỉ            150 Ông Ích Khiêm -Thành Phố Đà Nẵng - Miền Trung, Việt Nam
Điện thoại Đăng ký thành viên để xem thông tin
Email cafetienganh@gmail.com
Website http://cafetienganh.com/
Người đại diện Đăng ký thành viên để xem thông tin
Xem thêm


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ngày 17-6-2013
CÀ PHÊ:
Luân Đôn

-Tháng 7-2013: 1.739 USD/tấn (+34)
- FOB (HCM): 1.800 USD/tấn 
* Đắk Lắk: 38.600 đồng/kg 
* Đắk Nông: 38.700 đồng/kg 
* Gia Lai: 38.500 đồng/kg 
* Lâm Đồng: 38.400 đồng/kg 
* Kon Tum: 38.500 đồng/kg 

 vncafe

 

 

http://caphehuongviet.com/

saigoncafe

 

 

brothercafe